Zagadka:
A
Coś
2/3
Zmieści
Co
Nawet
Little
Kolorowy
Pieczemy
Bo
Friends
Obowiązkowe