Pozdrowienia

Miejsce Akcji: Pociąg do Stolicy
Osoby Dramatu: Marjanna, Syn

Marjanna: [odczytuje wiadomość SMS od Małżonka] Synu, Tata przesyła Ci Pozdrowienia
Syn: Co???
Marjanna: No Pozdrowienia… Pozdrawia Cię.
Syn: Ale ja przecież jestem Zdrowy!!!
Marjanna: ???

Dodaj komentarz