Prawo wyboru

Miejsce Akcji: Salon w Domu na Końcu Świata
Osoby Dramatu: Marjanna, Córka, Syn w roli Statysty

Córka: Łaaaaa!!! ŁAAAAAA!!!!! ŁAAAAAA!!!!!!
Marjanna: Córko, czego się drzesz?
Córka: Bo ja nie chcę TEJ bajki… Chcę SpandżBoba!
Marjanna: Córko, TY wybrałaś poprzednią bajkę. Teraz decyduje Twój Brat!
Córka: [po krótkiej chwili] No dobrze… Tylko niech wybierze SpandżBoba!!!

Dodaj komentarz