Page 1

Co do joty!

Córka Starsza, odkąd poszła do szkoły, chłonie wiedzę jak gąbka. Stara się samodzielnie wyciągać wnioski, kojarzyć informacje i – gdy tego potrzebuje – zadaje mnóstwo pytań. – Mamo, a co to znaczy, że ktoś jest ’posłuszny’? – zapytała nie dalej […]

Ostatnia szansa

– Ale mamooooo… proszę, daj mi ostatnią szansę. – wyjęczał Syn po raz milion pięćset siedemdziesiąty szósty, niemal wieszając się na matce – Ostatnią szansę już miałeś i podjąłęś decyzję. Twój wybór, więc ponieś jego konsekwencje. – odparła niewzruszona Marjanna […]