Page 1

Rozmowy uDuchowione

Miejsce Akcji: Dom na Końcu Świata Osoby Dramatu: Syn, Córka (Marjanna statystuje ;P) Córka: [przyniosła coś, o co poprosił ją wcześniej Syn] Syn: DZIĘKI! Niech ci Panbuk spełni jakieś życzenie… Córka: [po chwili] A co to jest Panbuk??? Syn: Nie […]